ขนาดอักษร
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่ง กลุ่มตรวจสอบภายใน
ประกาศ กลุ่มตรวจสอบภายใน
คำสั่ง กรมฯ
ประกาศ กรมฯ

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

ประกาศเจตจำนงสุจริต

ประกาศโดย กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 09 ก.ค. 2561

ดูทั้งหมด

มอบอำนาจเดือนธันวาคม2558

ประกาศโดย กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 09 ก.ค. 2561

มอบอำนาจ

ประกาศโดย กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 09 ก.ค. 2561

ดูทั้งหมด

ยังไม่มีข้อมูล

กฎ กระทรวง
ระเบียบ
มติ ครม.
กฎ บัตร
พนักงาน

กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประกาศโดย กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 09 ก.ค. 2561

พรบ.คอมปี 2560

ประกาศโดย กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 09 ก.ค. 2561

ดูทั้งหมด

มติคณะรัฐมนตรีเพื่อการคุ้มครองเอกสารราชการ

ประกาศโดย กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 09 ก.ค. 2561

ดูทั้งหมด

ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปี 60

ประกาศโดย กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 09 ก.ค. 2561

ทบทวนกฎบัตรกลุ่มตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศโดย กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 09 ก.ค. 2561

กฎบัตรกลุ่มตรวจสอบภายในปี 2559

ประกาศโดย กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 09 ก.ค. 2561

ดูทั้งหมด

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 2547

ประกาศโดย กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 09 ก.ค. 2561

การเทียบตำแหน่ง

ประกาศโดย กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 09 ก.ค. 2561

เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552

ประกาศโดย กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 09 ก.ค. 2561

ดูทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
คลังความรู้
Q&A
ยังไม่มีข้อมูล


ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล


คุณมีความผึงพอใจในการมาใช้บริการเว็บไซต์ในระดับใด

เลือกข้อใดข้อหนึ่ง และบอกเหตุผลของการเลือกข้อนั้นด้วย

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

เหตุผล :ดูผลสำรวจความคิดเห็น

แผนผังเว็บไซด์  | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์  | นโยบายความเป็นส่วนตัว  | ข้อกำหนดการใช้งาน

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 001240 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561