ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกร่วมปฏิบัติงานและให้คำปรึกษาการตรวจสอบผลการกำเนินงานโครงการส่งเสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม. ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกร่วมปฏิบัติงานและให้คำปรึกษาการตรวจสอ