มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชหารแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ธันวาคม2558 มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชหารแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ธันวาคม2558