ขนาดอักษร


" ::: โปร่งใส ซื่อสัตย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ::: "
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมิน ITA
ยุทธศาสตร์/ นโยบายสำคัญ
สื่อการส่งเสริมคุณธรรม
ผลการดำเนินงาน

ประกาศเจตจำนง เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน (ฉบับภาษาอังกฤษ)

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 05 เม.ย. 2561

ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 09 ก.พ. 2561

แต่งตั้งคณะจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 09 ก.พ. 2561

ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 09 ก.พ. 2561

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
Download
ยุทธศาสตร์/แผนงานหน่วยงาน
ชุดคู่มือการส่งเสริมจริยธรรม
หน่วยงานภายในกรม ฯ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ


ยังไม่มีข้อมูล

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 002785 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560