เชิญเข้าร่วมโครงการ เรียนพระอภิธรรมปิฎก หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน