งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560 งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560