ขนาดอักษร


" กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม "
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมิน ITA
ยุทธศาสตร์/ นโยบายสำคัญ
สื่อการส่งเสริมคุณธรรม
ผลการดำเนินงาน

เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน วันที่ 26 ธค.2560

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 25 ธ.ค. 2560

คู่มือ ITA 2561

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 12 ธ.ค. 2560

แบบกรอกรายชื่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 12 ธ.ค. 2560

แบบกรอกรายชื่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 12 ธ.ค. 2560

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
Download
ยุทธศาสตร์/แผนงานหน่วยงาน
ชุดคู่มือการส่งเสริมจริยธรรม
หน่วยงานภายในกรม ฯ
Link ที่สำคัญ


ยังไม่มีข้อมูล

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 002238 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560