ขนาดอักษร


" ::: โปร่งใส ซื่อสัตย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ::: "
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมิน ITA
ยุทธศาสตร์/ นโยบายสำคัญ
สื่อการส่งเสริมคุณธรรม
ผลการดำเนินงาน

รางวัลองค์กรโปร่งใส (Nacc Integrity Awards)

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 05 มิ.ย. 2561

ประกาศเจตจำนง เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน (ฉบับภาษาอังกฤษ)

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 05 เม.ย. 2561

ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 09 ก.พ. 2561

แต่งตั้งคณะจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 09 ก.พ. 2561

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
Download
ยุทธศาสตร์/แผนงานหน่วยงาน
ชุดคู่มือการส่งเสริมจริยธรรม
หน่วยงานภายในกรม ฯ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ


ยังไม่มีข้อมูล

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 003823 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560